Projecte d’Ajuda Missionera 2018-2019

Enllaç Solidari ha assumit, per al curs 2018-2019, el finançament del projecte d’electrificació amb plaques solars del Kindy Secondary Hospital, a la República Democràtica del Congo.

Els Missioners Claretians del Congo cuiden de la missió de Kindi, on tenen la responsabilitat d’un petit hospital. Un centre que ja fa anys que funciona. Però a l’àrea en què es troba no hi ha energia elèctrica.

Això fa que no es puguin atendre casos urgents que es presenten de nit. I tampoc no poden ser traslladats a un centre mèdic millor, degut a la dificultat de les comunicacions i a la falta de mitjans.

Per pal·liar la situació, s’ha fet un projecte d’electrificació amb plaques solars, que permetria poder atendre amb un mínim de garanties els casos urgents que es presenten de nit, especialment parts i cesàries, evitant un nombre considerable de morts.

Els Missioners Claretians de la República Democràtica del Congo seran els responsables de portar a terme la instal·lació, que tindrà un cost total de 24.146,99 €.

Podeu fer un donatiu personalment a cada un dels centes dels Missioners Claretians de Catalunya. O bé a través del compte: “La Caixa”: IBAN ES87 2100 0856 9902 0049 7017. Indicant “Congo”.

El vostre donatiu pot desgravar. Si ho desitgeu:

  • A l’hora de fer l’ingrés o transferència, feu constar totes les vostres dades: nom, cognoms, DNI, domicili.
  • Envieu còpia del resguard del donatiu a Enllaç Solidari: Nàpols 346, 2on E, 08025 Barcelona, o al correu enllacsolidari@claretians.cat

 

L’informem que Missioners Claretians de Catalunya i l’Associació Enllaç Solidari són coresponsables de tractament de les dades personals sent la finalitat de tractament gestionar la donació que es detalla en aquest fullet. La legitimació per dur a terme aquest tractament té base legal en el seu consentiment otorgat i podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió (“dret a l’oblit”), limitació, portabilitat i oposició dirigint-se a l’adreça C/ Nàpols 346, 2-E de Barcelona. Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control. Les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb la normativa aplicable i seran cedits a les entitats financeres per al cobrament del donatiu i a l’Agència Tributària competent en el cas que vostè sol·liciti que li gestionem la deducció fiscal per donatiu. Per a qualsevol informació addicional sobre el present tractament pot accedir a la nostra política de privacitat.

03/10/2018

Comments are closed.