Enllaç Solidari celebra l’Assemblea anual

Com cada any en aquestes dates, dimecres passat, dia 12, Enllaç Solidari va fer l’assemblea anual.

Una part de l’ordre del dia ve marcat pels estatuts de la ONG: presentar la memòria d’activitats del 2018 així com el resultat econòmic i el pressupost.

És evident que una ONG no es proposa tenir guanys, sinó mirar de trobar els recursos per als projectes en què col·labora.

El projecte més important per a nosaltres és el d’apadrinament d’infants del Brasil en risc de malnutrició. Es manté bé, tot i que cada any hi ha una lleugera caiguda en el nombre de padrins o col·laboradors. Mai no s’ha deixat cap infant ni família sense l’ajuda mensual quan ha quedat sense padrí o padrina, però no sempre hi ha recursos per poder incorporar al projecte nous infants que ho necessitarien.

Durant el curs 2017-18 es va col·laborar amb els Claretians de l’Índia per a la construcció de casetes per a famílies sense sostre. Es va poder ajudar amb 21.785€. Ells en demanaven 24.620.

Aquest curs, i fins a finals de juliol, col·laborem amb els Claretians de Congo per posar energia elèctrica amb plaques solars al “KINDI SECONDARY HOSPITAL”. Esperem poder-nos acostar a la quantitat demanada de 24.146,99 €.

El més important és fer-nos conscients i solidaris de les situacions de necessitat en què viu tanta gent i col·laborar amb ells a fi que tots aconseguim una vida més humana i digna.

2019/06/14

Comments are closed.