Balanç del curs 2019-2020

A punt de començar un nou curs, Enllaç Solidari publica el balanç del curs 2019-20 (allò que es pot comptabilitzar en xifres). Hi podeu veure l’ajut mensual que s’ha ofert als infants apadrinats i a les seves famílies, les despeses per al bon funcionament dels apadrinaments al Brasil. I la col·laboració que s’ha pogut enviar a l’Índia.

El més important és tot el que s’ha pogut fer per dignificar i humanitzar la vida de moltes persones i famílies. La pandèmia que encara estem vivint ha afectat tant la possibilitat d’oferir ajuts, com la vida –ja prou precària– d’aquells que els reben. Malgrat tot, hem seguit fent el nostre treball solidari, i això és d’agrair.

Gràcies a totes aquelles persones i institucions que durant el curs 2019-20 heu col·laborat de manera puntual o bé de manera periòdica i fixa! 

 

2020/09/08

Comments are closed.