Assemblea d’Enllaç Solidari 2018

El dimecres 13 de juny es va celebrar l’Assembla General Ordinària d’Enllaç Solidari. És un costum ja consolidat fer-la cada any en aquestes dates.

Es van avaluar les activitats realitzades durant l’any 2017, i recollides en la Memòria. I també les que estan en curs de realització aquest any 2018. Les més importants són el Projecte d’Apadrinaments, que es manté en la mitjana d’entre 230 i 235 infants i famílies acompanyats. I, per al curs 2017-2018, l’ajuda a la construcció de cases per a famílies sense sostre de la missió claretiana de Kaghaznagar (Índia): aquest projecte es mantindrà actiu fins a finals de juliol.

Es va informar també de la preparació de la Festa d’Enllaç, que aquest any es farà a Lleida el dia 21 d’octubre proper.

Una de les coses més importants va ser el diàleg, les idees i els suggeriments de tots els participants, de cara a millorar els serveis i activitats que Enllaç Solidari realitza. I una mostra molt bonica de l’interès que tots sentim per la nostra ONG.

21/06/2018

Comments are closed.