Salut dentària per als infants apadrinats

L’activitat que es fa amb els infants apadrinats al Brasil –i amb les seves famílies– no es redueix a l’ajuda econòmica mensual per a la compra d’aliments. Els dos cooperants brasilers que treballen amb els Claretians de São Miguel do Guaporé i Seringueiras organitzen activitats diverses que ajudin al millorament de la salut, de l’escolarització o a trobar sortides perquè les famílies sense feina puguin tenir ingressos propis.

Una de les activitats que s’està fent des del 2016 és procurar que els nens i nenes que ho necessiten –i solen ser molts!– puguin ser atesos per un dentista. Així, hi ha tres clíniques dentals de São Miguel que van començar a col·laborar el 2016.

Després, amb el suport del Rotary Club i dels Claretians del Brasil, s’han pogut distribuir una bona quantitat de kits d’higiene bucal (amb pasta i raspall de dents i fil dental).

Els infants que s’atenen no són només els que estan apadrinats, sinó també els seus germans que ho necessiten. A més dels dentistes que col·laboren gratuïtament, s’orienta perquè alguns puguin ser atesos pel sistema de salut pública.

Des que aquest servei va començar, s’han atès ja més de 90 nens i nenes.

 

Comments are closed.